Privacy Beleid

HJ Heinz BV is verantwoordelijk voor deze website is de gegevens beheerder. We nemen de privacy van alle gebruikers van deze website serieus. Dit Privacy Beleid beschrijft de werkwijzen voor gegevensverwerking die worden uitgevoerd tijdens uw gebruik van deze website en andere elektronische communicatie netwerken aangeboden door HJ Heinz BV. U dient dit beleid te lezen in combinatie met de Algemene Voorwaarden waar dit Privacy Beleid deel van uit maakt. Als u vragen heeft betreffend uw persoonlijke information of andere vragen over dit Privacy Beleid, gelieve dan contact op te nemen met Heinz Consumentenservice, HJ Heinz BV, Gustav Mahlerlaan 1228, 1081LA, Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31 (0)20 280 8000.

Verzamelde informatie

Volgens ons algemene beleid, hebben we onze website zo ontworpen dat zo min mogelijk persoonlijke informatie verzameld wordt en enkel om nodige informatie gevraagd wordt om te verzekeren dat bezoekers effectief kunnen deelnemen in onze activiteiten en evenementen.

Door gebruik te maken van onze diensten op deze website, en/of door het accepteren van dit beleid, geef jij ondubbelzinnige toestemming aan ons om jouw persoonlijke informatie te verwerken voor de doeleinden opgenomen in dit beleid. We hebben geschikte beveiligingsmaatregelen getroffen om uw (gevoelige) informatie online en offline te beschermen. 

Het grootste gedeelte van de informatie die wel van u verzamelen wanneer u de website bezoekt, identificeert u niet persoonlijk aan ons. We volgen bijvoorbeeld automatisch informatie zoals uw internetprovider, verkort IP-adres, uw browserversie en uw besturingssysteem. We gebruiken deze informatie om de prestaties van de website, het gebruik van functies en diensten, verkeer en demografische trends en browserversies te volgen om onze website en diensten te verbeteren en aan te passen naar jullie interesse. De informatie zal worden samengevoegd zodat het u niet als een individu wordt geïdentificeerd behalve als u uzelf zo identificeert.

We verzamelen persoonlijke informatie die door u wordt geleverd via het gebruik van de verschillende diensten op de website, bijvoorbeeld online toepassingen, het aankopen van producten of cadeau artikelen, deelname aan wedstrijden en contact aanvragen voor informatie. Deze informatie bevat gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en enige andere optionele informatie over uzelf zoals aangegeven. Wanneer u producten of cadeau artikelen bestelt, wordt u mogelijk gevraagd om uw bankgegevens of creditcardgegevens op te geven. Wij zullen deze informatie verwijderen na voltooiing van de transactie behalve als u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie te bewaren gedurende een langere periode. We verzamelen ook informatie over uw aankopen van onze producten via de kortingsbonnen die u van tijd tot tijd verzilvert.

We kunnen ook automatisch extra informatie verzamelen over uw bezoek aan deze website. Zie het gedeelte met titel ‘Gebruik van Cookies’ hieronder voor meer informatie.

Personen jonger dan 18 jaar

Sommige delen van onze website kunnen geheel of gedeeltelijk worden gericht tot personen jonger dan 18 (“Kind” of “Kinderen”). We verzamelen en zullen niet bewust informatie verzamelen van een ongecontroleerd kind. Kinderen moeten hun ouders/wettelijke voogden informeren en hen om hun toestemming vragen om deel te nemen aan of gebruik te maken van diensten op de website.

Wanneer een kind aanvraagt om deel te nemen in activiteiten of gebruik te maken van andere diensten op de website, kan het wellicht noodzakelijk zijn voor ons om hem/haar te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zoals zijn of haar naam, adres, e-mail adres, telefoon nummer en informatie over zijn of haar interesse in en gebruik van verschillende producten, programma’s en diensten. We vragen het kind niet om meer informatie openbaar te maken dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan de activiteit die voor het kind interessant is.

Wanner we persoonlijk identificeerbare informatie van een kind vragen, zullen we de ouders/wettelijke voogden van het kind vragen voor het leveren van dergelijke informatie en toestemming te geven dat persoonlijke informatie van het kind wordt verwerkt. Wanneer de ouder/wettelijke voogd toestemming geeft voor de toegang of deelname, zullen we de persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het voltooien van de promotie of deelname aan de activiteit.

Wanneer u akkoord gaat, zullen wij wellicht ook automatisch aanvullende informatie verzamelen over uw kind zijn/haar bezoek aan deze website. Zie het gedeelte ‘Gebruik van Cookies’ hieronder voor meer informatie.

Na juiste identificatie kan elke ouder/wettelijke voogd alle persoonlijk informatie die we van zijn of haar kinderen hebben verzameld beoordelen wanneer we deze informatie nog steeds in ons gegevensbestand bewaren. Zie het gedeelte ‘Toegangsrecht’ hieronder voor meer informatie.

We verkopen geen producten voor verkoop aan kinderen. We verkopen kinderproducten voor verkoop aan volwassenen. Wanneer u minderjarig bent volgens de wet die van toepassing is, mag u alleen gebruik maken van deze website voor het kopen van product wanneer een ouder of wettelijke voogd aanwezig is.

Persoonlijke informatie van anderen

U hebt alleen recht om informatie over uzelf in te dienen, niet om persoonlijke informatie van anderen in te dienen.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Alle persoonlijke informatie met betrekking tot u zal door ons gebruikt worden in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Wij verwerken persoonlijk informatie verzameld via deze website de doeleinden om de aangevraagde diensten te behandelen en uw vragen en verzoeken te behandelen, het leveren en personaliseren van onze diensten, het beheren van verslagen van lidmaatschapsregistraties waarmee u hebt ingestemd om deel te nemen, het uitvoeren van markt onderzoek campagnes. We kunnen wellicht persoonlijke informatie gebruiken voor administratieve doeleinden en voor toekomstige verbeteringen van de website om zo aan uw behoeften te voldoen.

Daarnaast kunnen we uw contactgegevens gebruiken om u aanvullende informatie aan te bieden over onze andere producten, programma’s, diensten, promoties of aanbiedingen die passen bij uw eerder aangevraagde diensten en waarvan wij geloven dat deze wellicht van interesse zijn voor u en zullen u voorafgaand expliciet toestemming vragen wanneer dat is vereist volgens de wetgeving die van toepassing is. Dergelijke communicatie omvat informatie over hoe u zich kunt afmelden van het ontvangen van verdere informatie of diensten.

Van tijd tot tijd kunnen we prijstrekkingen en wedstrijden organiseren op deze website en we kunnen ook contact met u opnemen, indien nodig met uw expliciete toestemming, om u te laten weten dat een dergelijke prijstrekking en wedstrijd beschikbaar zijn om aan deel te nemen. Toegang tot deze prijstrekking en wedstrijden zijn geheel vrijwillig en u bent niet verplicht om deel te nemen. Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen, raden wij u aan om de actievoorwaarden van de betreffende prijstrekking of wedstrijd te lezen en uit te printen, omdat deze wellicht informatie bevatten over hoe we uw gegevens in relatie tot die specifieke prijstrekking of wedstrijd kunnen gebruiken. Als u er voor kiest om deel te nemen, kunt u er zeker van zijn dat we alle persoonlijke informatie die we van u ontvangen met dezelfde hoge standaarden zullen behandelen als alle andere persoonlijke informatie.

We zijn altijd op zoek naar manieren om de producten en diensten die we aanbieden te verbeteren. Om dit te kunnen doen, kunnen we van tijd tot tijd contact met u opnemen om u te vragen naar uw meningen en inzichten, op voorwaarde dat u expliciete toestemming heeft gegeven. Uw deelname aan deze enquêtes is geheel vrijwillig.

Wanneer u toegang wenst tot of het gebruik van uw data wil herzien, annuleren of tegen bezwaar wil maken op elk van de manieren die zijn uiteengezet in dit Privacy Beleid en/of als u bezwaar heeft tegen het contact met u op te nemen via de hierboven genoemde methoden, neem dan contact op via

Persoonlijke informatie van kinderen

Wanneer de ouder/wettelijke voogd de toegang of deelname van hun kind toestaat, zullen we de persoonlijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het voltooien van de promotie of deelname aan de activiteit. We delen de informatie van een kind niet met derden (behalve agenten of aannemers die nodig zijn voor vervullen van de diensten), tenzij we dat expliciet hebben gezegd in de aankondiging aan de ouder/wettelijke voogd en hebben beschreven met wie en voor welk doel we dergelijke informatie zullen delen en wij hun toestemming hebben ontvangen. We zullen de informatie van het kind verwijderen uit ons gegevensbestand binnen een redelijke tijd na het sluiten van deze promoties, tenzij en zover toegestaan volgends de wetgeving die toepasbaar is, de ouder/wettelijke voogd ons toestemming heeft gegeven om de informatie in ons archief te bewaren.

Gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, inclusief cookies van derden, zoals deze beschreven in de onderstaande tabel. Deze derde partijen verzamelen informatie voor ons, niet voor iemand anders. Een cookie is een klein bestand (meestal bestaande uit letters of cijfers) gedownload op een apparaat (bijvoorbeeld PC of draagbare apparaten, waaronder een laptop, iPhone, iPad, Android of een andere smart phone) dat informatie op uw harde schijf/flash drive of browser opslaat zodat onze website u kunt herkennen als een terugkerende bezoeker en uw ervaring met de website kan afstemmen op uw voorkeuren wanneer u onze websites bezoekt. De volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

I. Heinz Cookies

Cookie naam

Doeleinde

Behoud

heinz**#lang

Deze cookie slaat de taal op die de bezoeker heeft gekozen in het aanvankelijke scherm met taalkeuze. Dit is alleen van toepassing in het geval van een meertalige website. Bij terugkeer op de website wordt het taalkeuzescherm niet meer getoond en de bezoeker krijgt de website in zijn voorkeurstaal. Naast het taalscherm wordt deze cookie ook gebruikt om andere meertalige functies van de website in de juist taal te weergeven.

Nee, de cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser is gesloten.

Site taal_ *

Deze cookie slaat de taal op die de bezoeker heeft gekozen in het aanvankelijke taalkeuzescherm. Dit is alleen van toepassing in het geval van een meertalige website. Bij terugkeer op de website wordt het taalkeuzescherm niet meer getoond en de bezoeker krijgt de website in zijn voorkeurstaal. Naast het taalscherm wordt deze cookie ook gebruikt om andere meertalige functies van de website in de juist taal te weergeven.

Ja, verloopt na 90 dagen.

ASP.NET_SessionId

De Heinz website is geprogrammeerd in ASP.Net. ASP.Net als technologie maakt het mogelijk om tijdelijk informatie op te slaan die de website nodig heeft tijdens het bezoek van een bezoeker, een ‘sessie’ genaamd. Om ervoor te zorgen dat de website weet welke sessie-opgeslagen informatie bij welke bezoeker hoort, wordt een ID opgeslagen in de browser van de bezoeker.

Nee, de cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser is gesloten.

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Het inhoud beheersysteem van de website (Sitecore, hier afgekort als SC) houdt bij welke secties en pagina’s zijn bekeken tijdens een bezoek aan de website en in welke volgorde deze zijn bezocht. Het ID dat in de cookie is opgeslagen, dient om verschillende bezoekers te herkennen. (Willekeurig gegenereerde ID toegewezen aan een bezoeker helpt om een bezoeker te identificeren tijdens een sessie op de website) Deze cijfers worden door Heinz gebruikt om bezoekersstatistieken te maken en de inhoud op de website te verbeteren.

Nee, de cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser is gesloten.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Het inhoud beheersysteem van de website (Sitecore, hier afgekort SC) houdt de terugkerende bezoekers en hun bezoeken aan de website bij. Het ID dat in deze cookie is opgeslagen dient om terugkerende bezoekers te herkennen. Deze cijfers worden door Heinz gebruikt om bezoekersstatistieken te maken en de inhoud van de website te verbeteren.

Ja, verloopt 1 jaar na het creëren.

 II. Cookies van derden

Cookie naam

Doeleinde

Behoud

datr

Deze ‘datr’ cookie wordt ingesteld door Facebook wanneer een webbrowsers Facebook.com bezoekt (met uitzondering van iframes vna sociale plug-ins), en deze cookie helpt Facebook om verdachte inlogactiviteiten te identificeren en gebruikers veilig te houden. Facebook gebruikt het bijvoorbeeld om dubieuze acitiviteiten te markeren zoals mislukte inlogpogingen en pogingen tot het aanmaken van meerdere spam-accounts.

Nee

lu

De Lu cookie wordt ingesteld door Facebook en helpt mensen te beschermen die gebruik maken van openbare computers door subtiele wijzigingen aan te brengen in het aanmeldformulier, zoals mogelijkheid om de optie ‘houd mij ingelogd’ uit te schakelen.

Nee

 III. Google Analytics

Mogelijk zullen wij gebruik maken van Google Analytics voor deze website, wat een web analyse dienst is die wordt aangeboden door een derde partij (“Google”). Google Analytics installeert cookies om te analyseren hoe de site wordt gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren en daarbij om een aantal belangrijke functies te leveren voor in de Google Analytics reporten. Google Analytics stelt in of update alleen de cookies die nodig zijn voor in de reporten. Bovendien gebruikt Google Analytics alleen eerste-partij cookies. Dit betekent dat alle cookies die door Google Analytics zijn ingesteld voor uw domein, alleen gegevens naar de servers voor uw domein verzenden. Dit maakt Google Analytics feitelijk het persoonlijke eigendom van jouw website domein en de gegevens kunnen niet worden gewijzigd of opgehaald door een dienst van een ander domein.

De informatie die door deze cookies is gegenereerd over het gebruik van onze website en over uw huidige IP-adres zullen door uw browser verstuurd worde en opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google zal gebruiken maken van deze informatie namens ons voor het doeleinde om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stelling over de website activiteit en andere diensten te leveren met betrekking tot website activiteit en internet gebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verzameld wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt ervoor kiezen om Google cookies uit te schakelen of te blokkeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wanneer u dit doet bent u wellicht niet in de mogelijkheid om van alle functies op onze website gebruik te maken. U kunt de Google Analytics Opt-out browser Add-on downloaden en installeren die beschikbaar is op de Google website. Houd er rekening mee dat de site gebruik maakt van Google Analytics met de ‘anomyzeln’ methode en uw IP-adres wordt afgekapt door het laatste octet voorafgaand aan de opslag, om zo identificatie te voorkomen.

Cookie naam

Doeleinde

Behoud

__utma

Deze cookie wordt meestal op de browser geschreven bij het eerste bezoek aan onze website van die web browser. Wanneer die cookie verwijderd wordt door de browseroperator en deze browser vervolgens onze website bezoekt, zal een nieuwe _utmacookie met een andere unieke ID worden toegeschreven. Deze cookie is gebruikt om de unieke bezoekers van je website te bepalen is wordt bijgewerkt bij elke paginaweergave. Bovendien wordt deze cookie voorzien met een uniek ID dat Google Analytics gebruikt om zowel de geldigheid en toegankelijkheid van de cookie te waarborgen als een extra beveiligingsmaatregel.

Ja, 2 jaar vanaf de installatie/wijziging.

__utmb

Deze cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie tot stand te brengen en voort te Zetten op onze website. Wanneer een gebruiker een pagina op onze website bekijkt, probeert de Google Analytics code deze cookie bij te werken. Wanneer de cookie niet wordt gevonden, wordt er een nieuwe geschreven en een nieuwe sessie gestart. Elke keer dat een gebruiker een andere pagina op onze website bezoekt, wordt deze cookie bijgewerkt om binnen 30 minuten te verlopen, waardoor een enkele sessie doorloopt net zo lang als de activiteit van de gebruiker, met intervallen van 30 minuten. Deze cookie verloopt wanneer een gebruiker pauzeert op een website voor langer dan 30 minuten. We kunnen deze standaard lengte van een gebruikerssessie aanpassen via de the_setSessionCookieTimeout methode.

Ja, 30 minuten vanaf de installatie/wijziging.

__utmz

Deze cookie slaat het type doorwijzing op hoe de bezoeker onze website bereikt, hetzij via een directe methode, een doorwijslink, of een campagne zoals een advertentie of een e-mail link. Het wordt gebruikt om het verkeer van zoekopdrachten te berekenen, advertentiecampagnes en pagina navigatie op onze eigen website. Deze cookie wordt bijgewerkt op uw website bij elke pagina weergave.

Ja, 6 maanden vanaf de installatie/wijziging. 6 maanden vanaf de installatie/wijziging.

Cookies zijn nuttig omdat deze ons kunnen helpen u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt zodat u niet uw wachtwoord en gebruikers ID opnieuw hoeft in te voeren elke keer dat u de website bezoekt.

Cookies worden wellicht gebruikt om de pagina’s die u bezoekt en alle voorkeuren naar uw keuze tijdens het bezoek te noteren. Dit maak het mogelijk voor ons om uw ervaring te verbeteren en verbeteringen te maken aan onze websites.

We gebruiken wellicht ook cookies om anonieme statistieken over uw browse patronen te verzamelen en om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op de websites (“analytische cookies). Mochten we de cookies op deze manier gebruiken, zal dit u niet persoonlijk identificeren en alle informatie verzameld zal alleen gebruikt worden in een verzamelde versie voor report doeleinden.

Om meer te leren over cookies bezoek alstublieft een van de volgende links - www.whatarecookies.com of https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

U bent niet verplicht om enige cookies te accepteren en de meeste browser zullen het u toestaan om het toestaan van cookies te weigeren. Onze website staat u toe om te kiezen of u toestemming wil geven voor het gebruik van cookies zoals omschreven in dit Privacy en Cookies Beleid wanneer u voor de eerst keert de websites bezoekt en wanneer we nieuwe cookies op onze website toevoegen, zijn wij verplicht dit te doen volgens de wet die van toepassing is. Mocht u besluiten om de cookies niet toe te staan en deze uit wil zetten, doe dit door de cookie instellingen aan te passen en kijk bij het Help of instellingen menu op uw browser of neem contact op met jou systeem administrator. Wat betreft ‘niet-verplicht’, houd er rekening mee dat geen van de cookies op onze websites strikt verplicht zijn – u bent niet verplicht om een van deze cookies te accepteren, maar houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, bepaalde diensten of pagina’s op deze website wellicht niet meer voor u beschikbaar zijn.

Informatie verschaffing

Persoonlijke informatie die via de website verzameld wordt kan wellicht bekendgemaakt worden aan andere bedrijven binnen onze groep van bedrijven, aan alle rechtsopvolgers van ons bedrijf en aan leveranciers die we inschakelen om de gegevens namens ons te verwerken, maar alleen voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Een lijst met onze groepsbedrijven is beschikbaar op aanvraag. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan distribiteurs van onze producten en diensten, zoals opslag en levering; marketing en reclame; creditcard- en gegevensverwerking; software ontwikkeling; website hosting en beheer; informatie technologie en kantoordiensten; rechtskundig, boekhouding, audit- en andere professionele dienstverleners. Alle dienstverleners en sub contracten die namens ons handelen zijn contractueel verplicht om de persoonlijke informatie niet te verzamelen, te gebruiken, of openbaar te maken voor elk ander doel dan het uitvoeren van dergelijke functies namens ons of diensten te verlenen aan ons of anderszins wettelijk vereist.

Deze partijen kunnen zich buiten uw woonland bevinden en ook buiten het Europese economische gebied, in welk geval wij alle nodige stappen zullen ondernemen die verplicht zijn onder de huidige wet zoals bijvoorbeeld het gebruik van modelclausules van de EU of overdracht in het kader van privacy bescherming om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie voldoende is beschermd. Wanneer u enige vragen heeft over het overbrengen van persoonsgegevens naar derde landen, neem dan contact op met Heinz Consumentenservice, Gustav Mahlerlaan 1228, 1081LA, Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31 (0)20 280 8000.

Mogelijkerwijs zullen we persoonlijk identificeerbare informatie aan externe partijen moeten verstrekken indien dit wettelijk vereist is, of als antwoord op wettelijke verzoeken, zoals bijvoorbeeld rechterlijke bevelen, dagvaardingen, of specifieke verzoeken van wetshandhavingsinstanties.

We kunnen ook informatie in geaggregeerde vorm gebruiken en openbaar maken (zodat niemand persoonlijk geïdentificeerd wordt) voor marketing en strategische ontwikkingsdoeleinden.

Andere websites

Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten die buiten onze controle vallen en niet onder dit Privacy Beleid vallen. Wanneer u andere sites bezoekt door de aangeboden koppelingen te gebruiken, kunnen de exploitanten van deze websites wellicht persoonlijke informatie van u verzamelen, wat door hen gebruikt zal worden in overeenstemming met hun respectieve privacy beleid, dat kan verschillen van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of gegevens verzameling van deze websites en we raden u aan om alle toepasselijke voorwaarden en privacy verklaringen te lezen wanneer u deze websites bezoekt.

Toegangsrechten

U heeft het recht om een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren op te vragen (waarvoor we een kleine vergoeding vragen wanneer dit volgens de wetgeving die toepasselijk is) en om eventuele onjuistheden te corrigeren en ook voor uw annulering, rectificatie en/of bezwaarrechten. Als u een kopie wilt ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en/of wanneer u uw recht op gegevens draagbaarheid wilt uitoefenen, neem dan contact op met Heinz Consumentenservice, Gustav Mahlerlaan 1228, 1081LA, Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31 (0)20 280 8000. Bovendien heeft u het recht om informatie op te vragen over de doeleinden, bronnen en de logica van een dergelijke verwerking.

Recht op het terugtrekken van toestemming

Uw toestemming aan ons om uw persoonlijke informatie te verwerken voor de doeleinden zoals opgenomen in dit beleid kan op elke moment worden ingetrokken. Wanneer u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact op met Heinz Consumentenservice, Gustav Mahlerlaan 1228, 1081LA, Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31 (0)20 280 8000.

Het recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen wanneer u ontevreden bent over het verwerken van uw persoonlijke informatie door Heinz. Een klacht kunt u in dienen via Heinz Consumentenservice, Gustav Mahlerlaan 1228, 1081LA, Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31 (0)20 280 8000.

Kennisgeving van wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacy Beleid bijwerken. Mocht dit gebeuren, zullen we de wijzigingen op deze webpagina beschrijven. Kijk hier regelmatig voor updates van dit Privacy Beleid.

Bedrijfsregistratiegegevens

H.J. Heinz B.V. 
t.a.v. Heinz Consumentenservice
Gustav Mahlerlaan 1228
1081LA, Amsterdam
P.O. Box 87118, 1080 JC Amsterdam
The Netherlands
E-mail: Consumer.Services.Heinz@nl.hjheinz.com of via telefoonnummer: +31 (0)20 280 8000